Logo

१,००० जनालाई रू. ५० को रिचार्ज

घरमै बसौं, सम्पर्कमा रहौं

तपाईको सम्बन्ध हामी जोडनेछौं …

कतै तपाईंलाई मोबाइल रिचार्ज गर्न समस्या परेको त छैन् ! छ भने संकटको साथी हामी बन्ने छौं । एकहजार (१,०००) जनालाई, रू. पचास (५०) को रिचार्ज हामी उपलब्ध गराउँनेछौं । कृपया कारण सहित एसएमएस गर्नुहोला ।

9823872115 (NTC), 9813207487(Ncell)

बिस्तृत खबर तल दिइएका वेबसाइटहरूमा पनि हेर्न सक्नु हुनेछ :

१. Khula Nepal (खुला नेपाल)

२. Live Mandu